Taśmy odgradzające jako element ostrzegawczy

On:
Taśmy odgradzające jako element ostrzegawczy

Jasne i czytelne oznaczenia są jednym z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie następstw wypadków związanych z wykonywaniem różnych rodzajów prac, obsługą urządzeń oraz przemieszczaniem się, czy to w miejscach, w których odbywa się wzmożony ruch pojazdów, czy tam, gdzie występują rozmaite utrudnienia i przeszkody. Obowiązujące przepisy, zarówno dotyczące przestrzegania BHP w zakładach pracy, jak i związane z utrzymaniem miejsc, w których przechodzi większa liczba osób, wymagają stosowania specjalnych oznakowań, które zawczasu ostrzegą przed grożącymi niebezpieczeństwami.

 Ważne jest nie tylko prawidłowe informowanie o stale występującym ryzyku odniesienia obrażeń, ale również wskazywanie na zmiany spowodowane awarią czy prowadzonymi w pobliżu pracami. Najlepszym sposobem zwracania uwagi na różnego typu zagrożenia jest używanie taśm odgradzających. Są one wykorzystywane przez służby BHP, ekipy zajmujące się naprawami i serwisowaniem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzaniem remontów. Stosują je również przedstawiciele różnych służb dbających o infrastrukturę, choćby pogotowia gazowego czy podejmujących działania w razie poważnego zagrożenia, takich jak straż pożarna czy policja. Przyjrzyjmy się bliżej rodzajom taśm odgradzających i zobaczmy, w jakich okolicznościach są one używane.

Do czego służą taśmy odgradzające?

Taśmy odgradzające są najczęściej stosowane doraźnie. Wygradza się nimi określone obszary, zamykając w ten sposób do nich dostęp i choć nie stanowią one materialnej bariery i nie są w stanie fizycznie powstrzymać osób nieupoważnionych przed wejściem do konkretnej strefy, to w większości przypadków spełniają swoją funkcję informacyjno-ostrzegawczą. Taśmy są zwykle wykonane ze stosunkowo cienkiego tworzywa sztucznego, łatwo je więc owinąć wokół różnych przedmiotów w sposób, który uniemożliwi ich przypadkowe usunięcie. Rodzaj użytej taśmy jest ściśle połączony z rodzajem istniejącego zagrożenia. Do rozróżnienia stosuje się dobrze rozpoznawalne kolory, a w przypadku najczęściej stosowanych oznaczeń także ich charakterystyczny układ.

Podstawowym celem stosowania taśm odgradzających jest oznaczenie tzw. strefy niebezpiecznej. W myśl przepisów BHP oznacza to rejony i miejsca, w których warunki odbiegają od zwykłych ze względu na różnego typu zagrożenia. Mogą być związane z pracą różnego rodzaju maszyn i urządzeń, które mogą spowodować obrażenia u osób, które znajdą się w ich pobliżu, także ze względu na to, że nie zostaną dostrzeżone w porę przez operatora sterującego sprzętem. Przyczyną użycia taśm odgradzających może być wykonywanie robót, które wiążą się z dużym niebezpieczeństwem dla osób postronnych, np. prac na wysokości. Zagrożenie może też mieć swoje źródła w innych przyczynach – awarii nawierzchni, po której poruszają się ludzie czy uszkodzeniem znajdujących się w pobliżu elementów.

Ostrzegawcze taśmy odgradzające i ich stosowanie

Jednym z najpowszechniej wykorzystywanych typów barier odgradzających są taśmy ostrzegawcze w kolorze żółto-czarnym. Obie barwy są naniesione na wąską taśmę w postaci naprzemiennych, biegnących ukośnie pasów w jednym i drugim kolorze. Taśmy tego rodzaju są wykorzystywane wówczas, gdy dany obszar został czasowo wyłączony z użytkowania. Może tu chodzić np. o chwilowe zamknięcie dostępu związane z wykonywaniem prac obsługowych przy różnego rodzaju maszynach, urządzeniach czy instalacjach. Taśmy z takim wzorem są używane m.in. do zamykania przejścia na czas rozładunku, czyszczenia powierzchni, cyklicznego przejazdu środka transportu lub innego pojazdu.

Barwy żółto-czarne są celowo wybrane dla zdarzeń, które mają charakter tymczasowy. Są one bowiem identyczne ze stosowanymi do oznaczania wszelkiego rodzaju przeszkód. Żółto-czarnymi ukośnymi pasami są również znakowane wszelkiego typu krawędzie, stopnie, podwyższone progi oraz obniżone przejścia, a także zabezpieczenia słupów, filarów czy fizyczne bariery zabezpieczające.

Drugim najczęściej stosowanym rodzajem taśm odgradzających są taśmy ostrzegawcze w kolorze czerwono-białym. Także te barwy są naniesione w postaci ukośnych naprzemiennych pasów. Oznaczenie tego rodzaju jest używane do zamykania dostępu w przypadku, gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem, które pojawiło się nagle. Powodem użycia takich taśm może być awaria osprzętu, np. dźwigu towarowo-osobowego, automatycznie otwierających się drzwi lub uszkodzenie instalacji, np. awaria rur czy defekt nawierzchni – choćby zapadnięcie się części nawierzchni, jej pęknięcie czy ukruszenie. Taśmy czerwono-białe są wykorzystywane do odgradzania miejsc, w których doszło do wysypania czy wypłynięcia jakiejś substancji. Ze względu na tymczasowy charakter oznaczenia taśmy tego typu są także przeznaczone do wygradzania miejsc, w których pracują ekipy remontowe działające w celu usunięcia awarii.

Rodzaje i zalety taśmy odgradzających

Istnieje wiele rodzajów taśmy stosowanych do odgradzania konkretnych miejsc i ograniczania do nich dostępu. Jednymi z najczęściej spotykanych są taśmy koloru żółtego. Są one używane do zaznaczania rejonu prac przy urządzeniach gazowniczych. W ten sposób mogą być wygradzane przestrzenie wokół naprawianych elementów infrastruktury przesyłowej czy prowadzonych wykopów. Nie istnieje jeden wzór oznaczeń na taśmach tego typu, jednak często można na nich spotkać napisy „Gaz” albo „Pogotowie gazowe”.

Stosunkowo często można także zauważyć taśmy stosowane przez służby mundurowe, m.in. Policję, Straż Graniczną czy Straż Pożarną. W pierwszym przypadku zazwyczaj są one oznaczane pasami biało-niebieskimi, niektóre mogą też mieć niebieskie napisy „Policja”. Taśmy stosowane przez Straż Pożarną są zwykle tylko opatrzone czerwonym napisem „Straż”. W przypadku Straży Granicznej zazwyczaj oznaczeniem są pasy zielono-białe, którym może towarzyszyć napis „Straż Graniczna”. Swoich oznaczeń używa też np. Żandarmeria Wojskowa czy Straż Miejska– tu zwykle mają one kolor barw danego miasta.

Taśmy odgradzające mogą być również stosowane przez firmy czy instytucje, które zawiadują danym terenem. Bardzo częste jest używanie ich do czasowego zamykania miejsc parkingowych, zwracania uwagi przechodniów na świeżo wysianą trawę czy różne dopiero co pomalowane elementy.

Duża popularność taśm odgradzających wynika z łatwości, z jaką można z nich korzystać. Rolka z taśmą jest lekka, zajmuje niewiele miejsca i można ją bez problemu dostarczyć w każde miejsce. Główną przyczyną sukcesu tego rodzaju znakowania jest jednak możliwość dostosowania oznaczenia do każdych warunków. W przeciwieństwie do stałych barier taśmę można rozwinąć w każdym terenie, a jej zamocowanie nie stanowi większego problemu. Dla wielu służby i instytucji dodatkową zaletą jest jej niska cena oraz pełna odporność na warunki zewnętrzne. Choć taśmy są z założenia przeznaczone do znakowania tymczasowego, znakomicie znoszą także dłuższą ekspozycję na deszcze, słońce czy wiatr.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło