Rodzaje i funkcje taśm odgradzających i ostrzegawczych

On:
Rodzaje i funkcje taśm odgradzających i ostrzegawczych

Taśma odgradzająca inaczej nazywana jest taśmą ostrzegawczą. Pełni funkcję informacyjno-ostrzegawczą, sygnalizując wystąpienie zagrożenia lub używana jest w roli znaku, zakazującego wstępu na wydzielony obszar. Taśm odgradzających używa się do wytyczenia terenu, na którym obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Wykorzystywane są one przez służby mundurowe i BHP, firmy budowlano-remontowe czy organizatorów imprez masowych. Sprawdźmy, jakie są główne zastosowania i rodzaje taśm ostrzegawczych i odgradzających.

Taśma odgradzająca inaczej nazywana jest taśmą ostrzegawczą. Pełni funkcję informacyjno-ostrzegawczą, sygnalizując wystąpienie zagrożenia lub używana jest w roli znaku, zakazującego wstępu na wydzielony obszar. Taśm odgradzających używa się do wytyczenia terenu, na którym obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Wykorzystywane są one przez służby mundurowe i BHP, firmy budowlano-remontowe czy organizatorów imprez masowych. Sprawdźmy, jakie są główne zastosowania i rodzaje taśm ostrzegawczych i odgradzających.

Jakich taśm ostrzegawczych używa policja i służby BHP?

Taśmy odgradzające i ostrzegawcze wykorzystywane są do wydzielenia terenu, na którym należy zachować szczególne środki ostrożności lub do którego wstęp jest ograniczony w części, lub całkowicie. Taśmy ostrzegawcze użytkowane są między innymi przez funkcjonariuszy policji. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, taśmy ostrzegawcze U-22 wyznaczają obszar robót, które realizowane są poza jezdnią w miejscu nieprzeznaczonym na postój pojazdów lub ruch pieszych. Taśmy mają kolor biało-czerwony, a ich wzory graficzne regulowane są przepisami prawa. Może na nich zostać umieszczony napis „policja”. Taśmami ostrzegawczymi U-22 można także odgradzać wykopy, jeżeli ich wysokość nie przekracza 50 cm. Taśmy odgradzające muszą zostać rozwieszone nie dalej niż 100 cm od odgradzanego terenu, na wysokości od 90 cm do 120 cm. Taśmy odgradzające używane są przez policję także do oznaczania miejsc wypadków.

Służby BHP wykorzystują taśmy ostrzegacze w kolorach biało-czerwonych oraz żółto-czarnych. Zasadniczo taśmy biało-czerwone wytyczają miejsca o czasowo ograniczonym dostępie, a taśmy żółto-czarne wyznaczają strefy niebezpieczne. Można za ich pomocą wyznaczyć teren robót budowlanych/remontowych/rozbiórkowych, otwarte studzienki kanalizacyjne czy wykopy, oznaczyć tymczasowe ciągi komunikacyjne czy wydzielić strefę wycinki drzew. Służby BHP wykorzystują taśmy ostrzegawcze również w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej. Najczęściej użytkowane są na magazynach oraz halach produkcyjnych do oznaczenia stref niebezpiecznych lub zabezpieczenia wystających części maszyn i urządzeń. Można także za ich pomocą wyznaczać drogę do ruchu specjalnego – na przykład dla wózków widłowych. Taśmą ostrzegawczą można również informować o wejściu do windy, progach, niskich stropach, stopniach schodowych, rampach czy narożnikach.

Niestandardowe zastosowania taśm ostrzegawczych

Taśmy odgradzające mogą być mocowane do płaskich powierzchni za pomocą warstwy samoprzylepnej lub zawieszane na konstrukcjach pomocniczych. Bardzo wygodne w użytkowaniu są słupki odgradzające ze wbudowanym mechanizmem wyciągania i zwijania taśmy. Taśmy ostrzegawcze nie muszą być  biało-czerwone lub żółto-czarne – dopuszczalne jest stosowanie taśm o indywidualnej kolorystyce i dedykowanych wzorach graficznych. Sieć gazowa i ciepłownicza wykorzystuje taśmy żółte z napisem odpowiednio „gaz” lub „sieć ciepłownicza”. Sieć wodociągowa wykorzystuje taśmy niebieskie lub biało-niebieskie, a sieć kanalizacyjna taśmy brązowe. Natomiast taśmy pomarańczowe są zarezerwowane dla branży telekomunikacyjnej, między innymi do oznaczania przebiegu światłowodów. Do zastosowań specjalnych wykorzystuje się niestandardowe rodzaje taśm ostrzegawczych. Wyróżniamy wśród nich taśmy fluorescencyjne lub antypoślizgowe.

Wykorzystanie taśm ostrzegawczych w elektroenergetyce

Taśmy odgradzające i ostrzegawcze wykorzystywane są także jako część naziemnego i podziemnego systemu oznakowania trasy linii kablowej. Informują o obecności w ziemi kabli elektroenergetycznych lub rurociągów podziemnych. Muszą spełniać normę PN-EN 12613:2010, zwłaszcza w odniesieniu do takich parametrów jak sztywność, płaskość czy trwałość nadruku. Taśmy ostrzegawcze tworzą pełen system ostrzegawczy wraz ze znacznikami elektromagnetycznymi i płytami ochronnymi. Taśmy odgrodzeniowe do zastosowań energetycznych muszą być wykonane z polietylenu PE, a ich trwałość nie może być krótsza niż 30 lat. Minimalna grubość taśmy to 50 metrów, a szerokość musi zawierać się w granicach od 25 cm do 40 cm. Taśma umieszczana w okolicy kabli energetycznych musi mieć 0,3 mm grubości. 

Dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym mniejszym niż 1 kV stosuje się taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim. Taśmy w kolorze czerwonym przeznaczone są dla kabli o napięciu większym niż 1 kV. Na całej powierzchni taśmy powinna zostać wykonana mikroperforacja. Dopuszczalna jest tradycyjna perforacja, ale na powierzchni nie większej niż 15% całości. Taśmy ostrzegawcze muszą być wytrzymałe na rozciąganie, odporne na atak mikrobiologiczny i stabilne termiczne w zakresie -25°C do +40°C. Oznakowanie na taśmie (napisy, znaki graficzne) musi być czytelne i umieszczone w maksymalnych odstępach 100 cm. Taśmy przeznaczone do zastosowań podziemnych mogą zostać dodatkowo wzmocnione wkładką stalową lub miedzianą, pozwalającą na detekcję trasy infrastruktury.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło